Tiszaújváros logó

A közbeszerzések szabályrendszere

A közbeszerzéseket jelenleg a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény átfogóan szabályozza. E jogszabály határozza meg, hogy mely szervezetek milyen beszerzéseik során kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatniuk, továbbá azt is, hogy mikor milyen típusú közbeszerzési eljárás alkalmazható. A jogszabály ezen túl a közbeszerzések ellenőrzésével, illetve a jogorvoslattal, a Közbeszerzések Tanácsa feladat- és hatáskörével, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítésével és módosításával kapcsolatosan is tartalmaz rendelkezéseket. 

A törvény felhatalmazása alapján számos végrehajtási rendelet született (többek között a hirdetményi közzététel, a központosított közbeszerzés, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzése, az állam- és szolgálati titokkal kapcsolatos beszerzések, a védelmi beszerzések, az építési beruházások közbeszerzésekkel összefüggő speciális szabályai terén), mely alacsonyabb szintű jogszabályok az adott terület részletszabályait tartalmazzák.

2009. április 1-jétől hatályos Kbt. változás-kiemeléssel (letöltés)