Tiszaújváros logó

Tájékozatás térítési díj beszedéséről

TÁJÉKOZTATÁS!


A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekre való tekintettel a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintetteket, hogy a köznevelési intézményekben (iskolák) a térítési díj helyszíni beszedését átmenetileg szünetelteti!

A befizetésre lehetőség van az Élelmezési Csoport Kazinczy ház I. emelet 73/1 és 73/4 irodáiban a meghirdetett időpontokban, valamint a pénztári órákban:

Hétfő:  800 -1500

Szerda: 800-1500

Péntek: 800-1200

Telefonos egyeztetést követően utalással, a következő bankszámla számra: 11734114-15763923  (Kivétel az Eötvös József Gimnázium, illetve Brassai Sámuel Szakképző Iskola)

Telefonos elérhetőségek: 49/548-328; 49/548-305

Tájékoztatás a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről

TÁJÉKOZTATÁS
a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve az 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés) igénybevételéről a következő módon rendelkezik

Felhívjuk a szülők/törvényes képviselők figyelmét, hogy személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:

 • a 2018/2019. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
 • a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.


Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (138.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2018. évben 119.301 Ft)

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:

1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:

3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

 • gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
 • utógondozói ellátásban részesül.

4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.


Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:

 • akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
 • tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él , valamint
 • akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-ot.

A szükséges formanyomtatványok beszerezhetők:

 • a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
  munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, pénteken 7.20 – 14.00-ig
 • a nyomtatvány letölthető:
  Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
  www.tik.tiszaujvaros.hu

Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon:

49/548-382 illetve 49/548-328

A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos

A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).

Tájékoztatás gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításához

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyatékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

 

Tákoztatás - "Új ízek, új ételek"

TÁJÉKOZTATÁS
„Új ízek, új ételek"

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ általános iskolás gyerekek és szüleik részére kóstolással egybekötött ételbemutatót tart az alábbi időpontokban:

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
2017. május 25. 15.00-17.00-ig

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Hunyadi Iskola)
2017. május 31. 15.00-17.00-ig

Helyszín: mindkét intézményben az iskola aulája

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Fórum diétás étkeztetésről

Tájékoztatjuk az eltérő táplálkozást igénylő ellátottak szüleit/törvényes gondviselőit, hogy 2016. május 5-én 17.00 – 18.00-ig diétás étkeztetéssel kapcsolatos fórumot, kötetlen beszélgetést szervezünk az érintettek részére.

Helye: Központi étterem

Meghívott vendégek:

Szentirmai Ágnes Tiszaújvárosi Lisztérzékeny Csoport elnöke

Gyáni Emese intézményünk dietetikusa

A rendezvényen részt vesznek még az intézmények főzőkonyháin dolgozó szakácsok, élelmezésvezetők.