TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Ajánlatkérés - Konyhai mérlegek és mérlegsúlyok 2017. évi hitelesíttetése és szükség szerinti javítása

Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

„Konyhai mérlegek és mérlegsúlyok 2017. évi hitelesíttetése és szükség szerinti javítása

 

pdfAjánlatkérés

doc1. sz. melléklet

doc2. sz. melléklet

doc3. sz. melléklet

doc4. sz. melléklet

pdfTájékoztatás a beszerzés eredményéről